İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ              Share
İSG Önemli Bilgiler Fotoğraflar Yeni ISG Eğitim Videoları-Sesli- İŞG Uzman Çalıştırma Süresi Hesap İŞG Hekim Çalıştırma Süresi Hesap
Sık Sorulan Sorular ve 2.link İşyeri Hekimi Zorunluluğu İsg sağlık personeli çalıştırma süreleri İŞG Mühendisliği
FAYDALI BİLGİLER & LİNKLER BAZI ÖNEMLİ KANUNLAR
İŞ Güvenlik Malzemesi teslim tutanağı 151 Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
2872 Çevre Kanunu 854 Deniz İş Kanunu
4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6245 Harcırah Kanunu -5253 Dernekler Kanunu
Çaykur İş Sağlığı veGüvenliği İç Yönetmelik Taslağı  1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5326 Kabahatler Kanunu
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İlgili Mevzuat 3308 Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
Güvenli Bir Şekilde Çatıya Çıkma Oyunu Yeni 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TÜM MEVZUAT-KANUN-TÜZÜK-YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER GÜVENLİK TALİMAT-ÖZET BİLGİLER  VE FORMLAR
İş Güvenliğiyle ilgili Tüm Mevzuat için tıklayın..  Bazı Güvenlik Talimatları
 ILO Sözleşmeleri  İş Güvenliği ve Sağlığı Levhaları
İşçi Sağlığı Güvenliği Tüzüğü (iptal)  Güvenlik Önlemleri 3M İSG Oyunu
İŞ Güvenliği Uzman Yönetmeliği  Faydalı Dökümanlar ve Eğitimlerr
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331Yeni  İş Güvenliği ile ilgili özet bilgiler Yeni
İş Kanunu (4857) RİSK DEĞERLENDİRMESİ  & EĞİTİMLER
 4857 İş Kanunu ile 6331 karşılaştırması Anatamir Fabrikası Risk Değerlendirmesi RaporuYeni
Yeni İş Güvenliği Kanunu (farklılıklar)(6331)  Risk Değerlendirme Rehberi ve Örnekler
FAYDALI SİTELER ÇAYKUR İSG EğitimiPersonel Hijyeni.1  Hijyeni.2 Hijyeni.3
İş ve Sosyal Güvenlik İSG DENEME SINAVLARI -STAJ & SINAV İŞLEMLERİ
işgüm  Online Deneme Sınavları
çasgem  Sınav Başvuru işlemleri
 işggm İŞG Çevre  isg_pratik-eğitim-formuYeni
Çasgem uzaktan  Eski Sınav Soruları ve Cevapları

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Tebliği (2013)

Sigortalar : Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi - Resmi Gazete : 29.09.2008 - 27012 (2.Mükerrer) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Çevre : Çevre Mevzuatı - Çevre Mevzuatı Karşılaştırmaları (3)

Atık Yönetimi :

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 - 28035
Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 - 26952
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 05.07.2008 - 26927
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 - 25791
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.1991 - 20814
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.2005 - 25755
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 - 25883

AB'nin Yeni Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Tüzüğü (5)
REACH (6)
ROHS RoHS Nedir? Yönetmeliği ve Uygulamaları (7)


TS - TSE STANDARTLARI SORGULAMA :

TS Standartlarının güncelliği ile ilgili Sorgulama Sayfası'ndan faydalanabilirsiniz.

ISO 9001 :

ISO 9001 Yönetim Standardı (11sf 206kB)  
TSE Kalite Standardı - TS EN ISO 9001:2008 -   
ISO 9001 kullanımı ile elde edilecek mali kazanç HESAP MAKİNESİ  

ISO 14001 :

ISO 14001 Çevre Standardı (27sf 311kB)  
TSE ÇevreYönetim sistemi

ISO 18001 :

TS 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS TS 18001)
TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları - Sunum : Bilgin Candemir (28sf 10,2MB)  

ISO 22000 :

HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - TS EN ISO 22000 - Nisan 2005 (35sf 314kB) Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir.

ISO 31000 :

Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri - IRM (Risk Yönetimi Enstitüsü), AIRMIC (Sigprta ve Risk Yöneticileri Derneği), ALARM (Kamu Sektörü Risk Yönetimi Derneği) takım çalışmasıdır (21sf 1,04MB)

İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

   2012 YILINDA TOPLAM 74.871 SİGORTALI İŞ KAZASI GEÇİRDİ

2012 yılında toplam 74.871 işçi kaza geçirdi, iş kazası geçirenlerin 69.090’ı (%93) erkek, 5.781’i ( %7) kadın

İŞ KAZASI SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 8 ARTIŞ MEYDANA GELDİ

2011 yılında 69.277 iş kazası meydana gelmişti, dolayısı ile iş kazası sayısında bir yıl öncekine göre %8 oranında artış meydana geldi.

2012 YILINDA İŞ KAZALARINDA 744 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SGK tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2012 yılında meydana gelen iş kazalarında 744 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 735’i erkek, 9’u kadın

İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM SAYISINDA BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE % 56 ORANINDA AZALMA OLDU

2011 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmişti, dolayısı ile iş kazası sonucu ölüm sayısında % 56 oranında azalış oldu.

SGK nın açıkladığı rakamlar her yıl tartışmalı olmakla birlikte, 2012 yılı rakamlarının da çok tartışılacağı açık.

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI DA, İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI DA AZALDI

Meydana gelen iş kazalarının hem ülke içinde, hem sektör içinde, hem de dünya ülkeleri ile karşılaştırılmasında iş kazası sıklık hızı ve iş kazası ağırlık hızı gibi kavramlar kullanılmaktadır.

İş kazası sıklık hızı hesaplanırken, 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı hesaplanmakta, ikinci yöntemde her 100 kişiden kaza geçiren işçi sayısı hesaplanmaktadır.

2011 yılında her 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.61, her 100 kişide iş kazası geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 idi. 2012 yılında her 1.000.000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı (iş kazası sıklık hızı) 2.43, her 100 kişide iş kazası geçiren işçi sayısı (iş kazası sıklık hızı) 0,55 olarak gerçekleşti. (NOT: tarafımdan ayrıca iş kazası sıklık hızı ve ağırlık hızı hesaplaması yapılmamaktadır, SGK istatistiklerinde yer alan sıklık hızı ve ağırlık hızı aynen alınmaktadır.)

İş kazası ağırlık hızının hesaplanmasında da 2 yöntem kullanılmaktadır, birinci yöntemde, 1.000.000 çalışma saatinde kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiği, ikinci yöntemde çalışılan her 100 saatte kaza nedeni ile kaç saat kaybedildiği hesaplanmaktadır.

2011 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı) 721, her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,58 olarak gerçekleşmiş idi. 2012 yılında iş kazası 1.000.000 çalışma saatinde kaybedilen iş günü sayısı (iş kazası ağırlık hızı)

395, her 100 saatte iş kazası nedeni ile kayıp edilen iş saati (iş kazası ağırlık hızı) 0,32 olarak gerçekleşti.

İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜM 2008 YILINDAN DA AZ

2008 yılında meydana gelen iş kazalarında 865 kişi hayatını kaybetmişti, artış trendi 2011 yılına kadar sürmüş, 2011 yılında iş kazası sonucu 1.700 kişi hayatını kaybetmiş idi, 2011 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybedenler, 2008 yılına göre % 87 oranında daha fazla idi.

MESLEK HASTALIKLARINDAN 1KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

SGK istatistiklerine göre 2012 yılında meslek hastalıkları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında meslek hastalıkları sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçinin “Taşıma için depolama ve destek faaliyetti işkolunda” çalışıyor olması da, diğer sektörler konusundaki kuşkuyu daha da artırır nitelikte.

2012 YILINDA İŞ KAZALARI SONUCU 2.036, MESLEK HASTALIKLARI SONUCU 173 KİŞİ OLMAK ÜZERE

TOPLAM 2.209 KİŞİ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZ HALE GELDİ

2012 yılında iş kazaları sonucu 2.036, meslek hastalıkları sonucu 173 kişi olmak üzere toplam 2.209 kişi sürekli iş göremez hale geldi. 2011 yılında iş kazaları sonucu 2.093, meslek hastalıkları sonucu 123 kişi olmak üzere toplam 2.216 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş idi, dolayısı ile toplam iş göremezlik sayısın hemen hiç değişmez iken, meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlikte % 50 ye yakın bir artış meydana geldi.

2012 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu sürekli iş göremez hale gelenlerin 2.140’ı erkek, 69 ‘u kadın.

İŞ KAZALARININ EN ÇOK KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE MEYDANA GELMESİ GELENEĞİ BOZULDU

2012 YILINDA EN ÇOK İŞ KAZASI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ

2012 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.209’’u (%12,3) inşaat sektöründe meydana gelirken, 8.828′si (%11.79) kömür madenciliğinde meydana geldi. 7.045’i metal ürünleri imalatında meydana geldi.

2011 yılında meydana gelen iş kazlarından 9.217′si (%13.30) kömür madenciliğinde, 7.749′u (%11.85) inşaat sektöründe,7.268′i metal ürünleri imalatında, 5.272′si ana metal sanayiinde meydana gelmiş idi.

EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI YİNE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

ÖLÜMLÜ HER ÜÇ KAZASINDAN BİRİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELDİ

En çok ölümlü iş kazasının inşaat sektöründe meydana gelmesi geleneği 2012 yılında da sürdü, İş kazaları sonucu hayatını kaybeden 744 kişiden 256’sı inşaat sektöründe çalışıyordu. Yani 2012 yılında da iş kazası sonucu meydana gelen her 3 ölümden birisi inşaat sektöründe meydana geldi. 2011 yılında inşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu 570 kişinin hayatını kaybettiği göz önünde bulundurulursa, inşaat sektöründe de iş kazası sonucu ölümde 2011 yılına göre, % 56 oranında azalma olduğu görülmektedir.

SGK istatistiklerine göre, iş kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 83’ünün çalıştığı işkolu bilinmez iken, ölümlü iş kazalarının 73’ü kara taşımacılığı ve boru taşımacılığında meydana geldi.

YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE

2011 YILINDA İŞ KAZASI SONUCU 118 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

2012 YILINDA YARATICI SANAT FAALİYETLERİNDE İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YOK

2011 yılı SGK istatistiklerini değerlendirirken; “ SGK’ nın 2011 yılı istatistiklerine göre, iş kazaları sonucu ölümün 118′i aralarında canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri, Orkestra ve bandoların faaliyetleri, Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetlerinin de yer aldığı, yaratıcı sanat faaliyetlerinde meydana gelmiş.

Hem SGK’ nın, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Tehlike Sınıfları Tebliği’nde Az Tehlikeli İşyeri sınıflamasında yer alan bu sektörde, 118 kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybettiğine dair istatistiksel veri ilginç olsa gerek.” Demiştik, 2012 yılında söz konusu işkolunda ölümlü iş kazası meydana gelmemiş.

Ev içi çalışanların faaliyetlerinde sadece 2 iş kazasının meydana gelmiş olması, kaza geçirenlerin ikisinin de, erkek olması, 2012 yılına ilişkin ilginç tespitlerden.

EN ÇOK İŞ KAZASI DA, ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI DA İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

SGK istatistiklerine göre, 2012 yılındaki iş kazalarının 9.450’si İstanbul’da, 9.303’ü Bursa’da, , 7.596’sı İzmir’de, 7.227’si Manisa’da,3.081’ Ankara’da, 2.628’i Denizli’de, 1.568’i Antalya’da, 1.068’i Adana’da, meydana gelmiştir.

İş kazası sonucu ölümlerin 147’si İstanbul’da ( 2011 yılında iş kazaları sonucu İstanbul’da 302 kişi hayatını kaybetmişti) , 52’si Ankara’da, (2011 yılında Ankara’da meydana gelen iş kazalarında 172 kişi hayatını kaybetmişti) 42’si İzmir’de ( 2011 yılında İzmir’de meydana gelen iş kazaları sonucu 127′ kişi

hayatını kaybetmişti) , 30’u Bursa’da (2011 yılında iş kazası sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti)

ÇORUM, HAKKÂRİ, IĞDIR’DA 2012 YILINDA HİÇ İŞ KAZASI MEYDANA GELMEMİŞ

SGK istatistiklerine göre, 2012 yılında Çorum, Hakkâri, Iğdır’da hiç iş kazası meydana gelmemiş, 2011 yılında 205 iş kazasının meydana geldiği Çorum’da, 2012 yılında hiç iş kazasının meydana gelmemesi,bilim insanlarınca incelenmeye, sonuç çıkartılmaya değer bir çalışma olsa gerek.

İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN % 44’Ü 25-34 YAŞ ARALIĞINDA

2012 yılında iş kazası geçirenlerden 16.308’i 29-34 yaş aralığında, 16.038’i 30-34 yaş aralığında idi,dolayısı ile %44’ü 25-34 yaş aralığında idi.

İŞ KAZALARINA ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR

2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 13.401’i “makinelerin sebep olduğu kazalar”, 11.088’i “düşen bir cismin çarpıp devirmesi”, 8.541’i “kişilerin yüksek bir yerden düşmesi”, 5.461’i “kişilerin hemzemin ortamda düşmesi” şeklinde gerçekleşti.

İŞ KAZALARINDA ZARAR EN ÇOK EL VE PARMAKLARDA MEYDANA GELİYOR

2012 yılında meydana gelen iş kazalarının 16.547 si el yaralanması ile sonuçlanırken,12.440’ı parmak yaralanması ile sonuçlandı. MESLEK HASTALIKLARININ %62’si SİLİKOZ

2012 yılında 40.000 civarında meslek hastalığı tespit edilmesi gerekirken 395 meslek hastalığı tespit edilebildi. Tespit edilen meslek hastalıklarının 246’sı (%62.2) silikoz. 2012 yılında ülkemizde sadece 2 işitme kaybı yaşandı. Kimyasalların neden olduğu toplam meslek hastalığı sayısı 78, bunun da 26’sı kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklar.

Meslek hastalılarının 221’i Zonguldak’ta meydana gelirken, 61’i Ankara’da, 21’i İstanbul’da, 20’si İzmir’de, 11’i Kocaeli’ nde meydana gelmiş, Eskişehir, Adana, Antalya’da hiç meslek hastalığı meydana gelmemiş, Denizli’de ise 1 meslek hastalığı meydana gelmiş.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI NEDENİ İLE YAKLAŞIK 24.000.000 İŞ GÜNÜ KAYBEDİLDİ

SGK’nın 2012 yılı istatistiklerine göre, ayakta tedavilerde 1.599.618, yatarak tedavi nedeni ile 50.632 iş günü olmak üzere, geçici iş göremezlik nedeni ile toplam 1.650.250 iş günü kaybedildi.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 745 kişi hayatını kaybederken, 2.209 kişi sürekli iş göremez hale geldi. Her bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilirse, ölüm ve sürekli iş göremezlik nedeni ile 22.1555.000 iş gününün, toplam olarak 23.805.250 iş gününün kaybedildiği görülmektedir.

    İŞ KAZALARI DAĞILIMI
     %  34,8   bir veya birden fazla cismin  sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
     %  16,3  düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, 
     %  14,5  makinelerin sebep olduğu kazalar, 
     %  11,7  düşme

"İş güvenliği uygulamaları ve ergonomik uygulamalar, olabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önler; çalışanların verimliliklerini ve işletmenin karlılığını arttırır."