R İ Z E

Rize

Yerleşim&Geleneksel Mimari

Rize Tanıtım Videosu için Tıklayın
Eski Rize Resimleri için Tıklayın !!
Şirin ilçelerimiz ve Tarihi Yerler !!
Rize Köyleri , Nüfusları
İllerimizin Tanıtım videoları

Rize'nin Tarihçesi

Resimlerle Rize

Rize Bedduaları, Duaları ve Kocakarı ilaçları Rizede Eğitim

Türküler, Maniler, Geleneksel Giyim

Nufus ve Önemli Günler

Turizm ve Görülecek Yerler
 
Rizeye Ulaşım, Konaklama  ve Haritalar
Yaylalarımız 

Hava Durumu, 2.link
Rize Canlı Kameralar
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler

KISACA RİZE

Anadolu'nun topografyasına ve bitki örtüsüne bakarak Rize'yi tahmin etmek olanağı yoktur. Rize Anadolu'ya oranla daha engebeli sarp ve haşindir.

Bitki örtüsü yer karası görülmeyecek kadar gürdür. Kıyı şeridi ve iç kesimler değişik tonuyla adeta yeşile boğulmuştur. Rize flora olarak da dünyada ün yapmıştır. 20 civarında endike bitki Rize'de yetişmektedir. Kıyı şeridi yanında iç kesim, o arada dağ ve yaylalar apayrı bir görüntü ile bu tabloyu tamamlamakta geleneksel köy ve yayla ev mimarisi doğayı etkileyici bir zenginlik katmaktadır.

Rize'yi gezip görenler umduklarından daha zengin ve her yönüyle büyüleyici doğa ile karşılaşırlar. Rize'ye gelen dağcılar Doğu Karadeniz'in yüksek zirvesi "KAÇ KAR' lara çıkabilmekte, dünyanın en ünlü balını "ANZER"de tadabilmekte "AYDER" kaplıcalarından yararlanabilmektedir.

Kısaca tüm bu özellikleri ve güzellikleri görebilmek için duyan ilgi herkese "RiZE GEZiSi'ni öneriyoruz.

RİZE’NİN KRONOLOJİSİ

 İ.Ö 700-180 Koloniler Dönemi İ.Ö 180-65 Pontos Krallığı Dönemi İ.S 10-395 Romalılar Dönemi 395 Bizans Dönemi’nin Başlaması 646 Arapların Rize’nin Bazı Kesimlerini Vergiye bağlaması 737 Rize’nin kısa bir süre için Araplar’ın eline geçmesi 1075 Türkmen beylerının kısa süren işgalinden sonra Bizanslılar’ın Rize ve yöresini geri almaları 1079 Yöreye saldırı düzenleyen Türkmen beylerinin Bizanslılar’ca kılıçtan geçirrilmesi.

1098 Danişmentliler’in yörede kısa süren egemenlikleri ,1143 Bizans İmparatoru I. Manvel Komnenas’un Kostantin Gobras’ı Doğu Karadeniz yöresinden atması ve buraya vali olarak Mihail Gabras’ı ataması. 1204 Trabzon Rum Pantus İmparatorluğunun Kurulması ve Rize’nin bu imparatorluk sınırları içinde kalması.

1456 Trabzon Rumlarının Osmanlılar’a vergi vermeye başlaması, 1461 Rize’nin bir bölümünün Osmanlılar’ca alınması, 1509 Şehzade Selim’in Rize’nin fethini tamamlaması, 1571 Pazar’ın Abazarlar’ca basılıp yağmalanması, 1622 Çayeli’nin korsanlarca basılıp yağmalanması ve halkın tutsak edilmesi.

1817 Tuzcuoğlu Memiş Ağa’nın ayaklanması. 1818-1821 Memiş Ağa’nın damadı, Kalcıoğlu Osman Bey ile Oğlu Ahmet ağa’nın isyanları. 1832-1834 Tuzcuoğullarından Tahir, Abdulkadir ve Abdülaziz’in isyanları 1834 Tuzcuoğullarının Rumeli’de isyanı.

1878 Rize’nin Lazistan Sancağına merkez olması. 5 Mart 1916 Atina’nın (Pazar) Ruslar’ca işgal edilmesi. 9 Mart 1916 Rize’nin Ruslar’ca işgali 2 Mart 1918 Rize’nin kurtuluşu.

 

 

 

 

 

 

T A R İ H Ç E

1.Haçlı Seferinde (1096-1099) tüm Karadeniz kıyıları gibi Rize'de önce Bizans, daha sonra da Trabzon Rum Pontus imparatorluğu'na katıldı.1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Trabzon ile birlikte Osmanlı sınırları içine alındı.Bu yıllarda, Rize'nin Trabzon eyaleti Batum Gonya sancağı içinde yer aldığı biliniyor.19 yy'ın ikinci yarısında Trabzon eyaletinin bir sancak merkezi olan batum, Rusya2ya bırakılınca Rize sancak merkezi oldu.1. Dünya Savaşı'nda ruslar tarafından işgaledilen Rize, 2 Mart 1918'de işgalden kurtuldu ve 1924'de il merkezi oldu.

Türkiye'nin kuzeydoğusunda eşsiz tabiat güzelliklerine sahip ilde, yeşil örtülü vadiler, karlı dağlardan çağlayarak Karadeniz'e akan dereler, dört mevsim değişik renkte ormanlar, çiçeklerle çevrili yayla yolları, çay bahçeleri, mısır tarlaları; Rize'nin tabiat güzelliklerini oluşturur.

ilin Adının Kaynağı

Rize'nin tarihi öncesi hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Yöreye hakim olan orman dokusu nedeniyle Rize'nin tarih çağları ile ilgili bilgilere ışık tutacak arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Rize'nin tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin tarihleri ile bağlantılı olarak ele alınabilmiştir.Pontus Krallığı döneminde 'SANNİKA' Roma İmparatorluğu döneminde 'Pontus Polemoniacus olarak anılan Rize'nin bugünkü adının nereden geldiği yönünde farklı rivayetler vardır.Bir görüşe göre Yunanca'da pirinç anlamına gelen 'Rhizos' ya da Rumca da dağ eteği anlamına gelen 'Rhiza' sözcüklerini değişime uğrayarak rize olduğu şeklindedir. Rize adının, M.Ö. 7. yüzyılda başlayan kolonizasyon döneminde, yörede bol pirinç yetiştirilmesinden ötürü kent yakınlarından geçen çaya verilen “Rhizios” veya sonraki dönemlerde verilen “Rhizaion” dan geldiği söylenmektedir.Bir görüşe görüş ise Osmanlıca'da kırıntı,döküntü anlamına gelen 'Rize' kelimesinin aynen kullanımıyla ilin adını aldığıdır. İlk çağlarda Pontus krallığı'nın egemenliğine giren Rize yöresi, 11.yy'a kadar islami akınların etkisi dışında kaldı.11.yy'da Büyük Selçuklular'ın yükselme döneminde Melikşah'ın (1072-1092) hakimiyeti altına girdi.
Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos Rumca'da "RIZA" olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Osmanlıca'da ise "RİZE" ufak kırıntı döküntü anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e" sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de kullanıldığı ifade edilmektedir.

ilk Tarihi İzler

Rize ili ve çevresinin bilinen ilk hakim ahalisi bitişken dilli ve Asya kökenli kavimlerdir. Bunlar Rize ve çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinen yerleşik topluluklarıdır. Bu topluluklardan "KULKU-KULKHA"ların adına Erzurum yöresini kendi ülkesinin topraklarına katan URARTU kralı II. SARDUR (M.Ö. 765-735) 'un Çıldır gölünün güneyinde Taşköprü köyünün üstündeki kayalıklara kazdırdığı çivi yazılı kitabede rastlanmıştır.

M.Ö. 2000'lerde Kafkas dağları ile Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kimmerler'in Ülkesi M.Ö. 720 yıllarında Sakalar tarafından işgal edildi. Kimmerler'in Azak denizi ile Kafkaslar arasında yaşayan kolu Sakalar'ın baskısı ile M.Ö. 714 yıllarında yurtlarını bırakarak Aras ve Çoruh nehri boylarınca yayıldılar. Kimmerler'in bu ilk göçleri en eski destani Gürcistan tarihi olan "Kartlis-Çkhovrebe"da kartli (Gürcistan) ve komşularını esarete aldıkları ilk seferi diye anılmaktadır.

Daha sonraları Kızılırmak ve Adana Bölgesine kadar hakim olan Kimmerler'den Trabzon-Bayburt arasındaki Kemer dağı Rize Çayeli İlçesi çıkışındaki Kemer köyü Kızılırmak boyundaki Gemerek ile Kars'ın doğusunda yer alan Ümrü gibi coğrafya adları günümüze kadar gelmiştir. Aşağı Tuna ve Karpatlara kadar Doğu Avrupa'ya hakim olan Sakalar M.Ö. 680 yılında kendilerine itaat etmeyen son Kimmerler'i de yenerek Azerbaycan ve Gürcistan'a yayıldılar. Saka Kralı MADOVA'nın M.Ö. 626'da Medler'ce hile ile öldürülmesi üzerine Heredot'un andığı "Asya'da 28 yıl süren Sakaların hakimiyetleri" sona erdi.

Saka göçleri sırasında Aşağı Çoruh ve Rize-Batum arasına "Kalaç" adlı bir Türk boyu yerleşmiştir. Bu boyun yerleştiği bölgeye M.S. 150 yıllarında yazılan PTOLEMEUS'un coğrafyasında Kalarzen Gürcü kaynaklarda ise Klarc-et (=Klarç yurdu) denmektedir. BAtom -Rize arasında güneyden Karadeniz'e esen sıcak rüzgarlar hala "Kalaş yeli" olarak anılmaktadır. Ayrıca Rize yöresindeki Türkmen/Oğuz topluluğu içinde yer alan Askur Boyunun Rize'nin doğusundaki Askoroz çayı diye bilinen çaya adını vermiş olması gerektir. Yine Sakaların Horosan kolunun gelen Arşaklar ve Balkarlar Bayburt çevresi Çoruh vadisi boyunca yerleşmişlerdir. Bu yüzden Bayburt ve İspir'in kuzeyindeki sıra dağlara günümüze kadar ve hece kaymasıyla "Balkal" ve buradan güneye doğru esen yağmur getiren rüzgara da "Balkal yeli" denile gelmektedir. Rize'de Hemşinlilerin en güzel yaylaları Baykal dağlarındadır.

Koloni Dönemi

M.Ö. 670 yılında Ege'de yaşayan Milletoslu denizciler Marmara ve Karadeniz kıyılarında Plinius'un tarihine göre 10 kadar empeion (Pazar yeri) adı verilen ticari nitelikle liman şehirleri kurmuşlardır. Bu arada Rize'nin de Kolonize edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Tarihi akış içerisinde M.Ö. 7 YY sonlarında Kimmer akınlarının Anadolu'yu kargaşaya sürüklemesinden faydalanan Medler'in yöreyi istila girişimleri M.Ö. 550'de Med krallığını yıkan Pers kralı II. Kiros'un aynı şekilde ki istila hareketleri yöredeki savaşçı kavimlerin karşı koymaları nedeni ile Rize çevresinde başarılı olamamışlardır.

Büyük İskender'in Pers kralı III. Darius'u kesin bir yenilgiye uğratması ile eline geçirdiği Anadolu Hakimiyeti M.Ö. 323 senesine kadar sürmüştür. Büyük İskender'in ölümü ile İmparatorluğun devamı niteliğinde olan Pontos Koppodkida Bithynia gibi krallıklar kurulmuştur. Ancak Trabzon Rize gibi bir takım serbest şehirler bu krallıklara bağlı olmadan varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Pontos Ve Selçuklular Dönemi

İskenderin ölümünden sonra Komutanları ve Satraplar arasında çıkar egemenlik savaşlarında bağımsızlığını ilan eden Mitridates Kitistes Karadeniz kıyısında Sinop dolaylarına doğru genişleyen Pontos krallığını kurdu. Pontos kralı Farnakes M.Ö. 180'de Rize'yi İşgal ederek krallığı topraklarına kattı.

M.Ö. 5. Yüzyılda Karadeniz'in kuzeyini gezen Herodot sakaların "Alazon" (+Alazlar) boyundan söz eder. M.S. 23-79 yılları arasında yaşayan Romalı PİLİNUS aynı yörede "Laz'lar" (Laz'oi) adlı bir kavim yaşadığını bildirir. 131 yılında Karadeniz kıyılarını gemi ile dolaşan Romalı ARRİANOS Karadeniz'in doğusunda hakim olan Lazlardan bahseder. Rize M.S. 10-395 yılları arasında Roma 395 yılından itibaren de Bizans hakimiyeti altında yer almıştır.

Sakaların Kars Iğdır kesimine yakın Gökçegöl ile Alagez dağı arasında yaşayan bir boyu olan Amadunuler 626 yılında İranlıların baskısından kurtulmak için Boy Beyleri Hamam'ın öncülüğünde Çoruh ırmağını aşıp Rize'nin Dampur adlı ıssız yerini şenlendirerek ve bu yöreye HAMAM-A ŞEN (Hamamın şenliği) adını vererek yerleşip yurt tuttular. Bu yöreye bu gün Hemşin denmektedir. 646 yılında yöre Araplar tarafından vergiye bağlanmış olup 737 yılında da kısa bir süre Araplar'ın eline geçmiştir.

XI. Yüzyıldan itibaren Rize'ye Türkmenlerin akınları yoğunlaşır. 1071 Malazgirt zaferi ile birlikte Bizans'tan feth edilen bölgelerde Türk emirlikleri kurulurken Erzurum-Saltukluları da Çoruh nehri boyları ile birlikte Rize bölgesini hudutları içine aldılar. Alpaslanoğlu Sultan Melikşahın emirlerinden Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adındaki Komutanlar 24 Haziran 1080 Posof-Kol zaferi ile Apkaz-Gürcistan krallığını yenerek Giresun'un batısına kadar olan Doğu Karadeniz bölgesinde Bizans'ın Hakimiyetine son verdiler. Böylelikle Büyük Selçukluların yükselme devrinde tüm Anadolu ile birlikte Rize de Selçukluların hakimiyetine girmiştir.

Bu gelişmelerden sonra 100 bin nüfuslu Çepni'ler ile Kürtünler Doğu Karadeniz kıyılarına ve Rize'nin İkizdere kesimine yerleştirildiler. 1098 yılında Danışmenlilerin yöreye kısa bir dönem hakimiyetleri söz konusudur. Ancak Haçlı seferleri yüzünden canlanan Bizanslar 1098'de Trabzon ve Rize kesimini Emirüssevahil Sülübey'den aldılar. Çoruh vadisinde yerleşmiş olan Kıpçak boyundan Kubasar ailesi ve taraftarları 1195 tarihinde doğudan yeni-Kıpçakların gelişinden rahatsız olarak Bizans idaresindeki Rize ve Trabzon bölgesine gelip yerleşmişlerdir. İkizdere ve Sürmene'deki 60 aileden çok Kumbasar oymağı bunların torunlarıdır. IV. Haçlı seferinde Frenklerin İstanbul'u işgali üzerine baskıdan kaçan KOMMENLER soyu 1204 yılında Rize'yi de içine alan TRABZON PONTOS RUM imparatorluğunu kurmuşlardır.

Osmanlılar Dönemi

Trabzon Rumları 1456 yılından itibaren Osmanlı devletine vergi vermeye başlamış 1461 yılında Trabzon'u feth eden Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Ali Paşa ismindeki Komutan tarafından Rize ve çevresi Türk egemenliği altına alınmıştır. Böylece Anadolu Türk birliğine katılan Rize bölgesine 1461 yılı ve sonrasında Çoruh Amasya Samsun ve Tokat'tan; 1466 yılında yıkılan Karamanoğlu Beyliği bir daha canlanmasın diye Konya yöresinden; 1501 yılında Şil Şah İsmail'in yıktığı Sünni Akkoyunlulardan Tebriz ve öteki bölgelerden kaçanlardan; 1515 yılında Dulkadırli beyliği kaldırılınca Mara-Elbistan Türkmenleri Trabzon ve Rize yöresine yerleştirildiler.

Yavuz Selim devrinde Trabzon'un doğusundaki dirliklerden bazıları ünlü Oğuz boyu Çepniler'in elinde idi. Fakat Çepnilerin Trabzon'un doğusundaki yerlere ve bilhassa Rize bölgesinde yerleşmeleri sonraki yüzyıllarda olmuştur. Gerçekten Çepniler karada ve denizde yiğitçe mücadele vererek oralarda kalabalık topluluklar halinde yurt tutmuşlardır. Bilhassa Rize şehri ve bölgesinde Çepniler yoğun bir şekilde yerleşmişlerdir. Şimdi Rize şehri ve bölgesinde sadece Türkçe konuşulmasının sebebi bu yoğun Çepni yerleşmesidir. Zamanımızda Rize bölgesindeki köylerde Çepni adlı ailelere rastlandığı gibi Çepni bu yörede "yiğit" "gözü pek" "cesur ve çetin" adam manasına geliyor.

Yavuz Sultan Selim'in sancak beyliği sırasında Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize'ye gelerek kendi adı ile anılan camii yaptırmıştır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren Rize'de Tuzcuoğullarının isyanı değişik tarihlerde birkaç kez tekrarlanmıştır. 1834 yılında bu isyanlara son verilerek Tuzcuoğulları Rumeli de iskan edilmişlerdir.

Rize 1867 Vilayet Nizamnamesine göre Trabzon Vilayetinin merkez sancağının 6 kazasından biri durumundadır. 1877 yılında merkez sancağa bağlı nahiye olmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşının ardından Lazistan sancağı kurulunca Rize hem kaza hem de bu sancağın merkezi oldu. Birinci Cihan savaşında 9 Mart 1916 tarihinde Rize Rusların işgaline uğramış 2 Mart 1918 de bağımsızlığına kavuşmuştur.

Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Rize 20 Nisan 1924 tarihinde Vilayet olmuştur. 2 Ocak 1936 tarihinde yürürlüğe giren 2885 sayılı Kanunla Erzurum'dan Yusufeli ilçesi Rize'de Pazar ilçesinden sonraki arazi parseli ilçe ve bucaklar alınmak sureti ile bugünkü Artvin ili Çoruh adı ile vilayet haline getirilmiş ve Rize ili de tek ilçesi olan Pazarla kalmıştır. Bugün ise Pazar ilçesi ile birlikte 12 ilçesi bulunmaktadır.Atatürk'ün Rize'yi ziyareti "Atatürk'ün Sonbahar Seyahatleri" adlı kitapta şöyle anlatılmaktadır

Atatürk 17 Eylül 1924'te saat 17 sıralarında Hamidiye Kravüzörü ile Rize'ye gelmiştir. Vali kumandanlar ve halk motorlar ve kayıklarla karşılamaya çıktılar büyük ve coşkun halk tabakaları karşılama için her türlü hazırlıkları yapmışlardı. Silah sesleri ve coşkun alkışlarla büyük misafir selamlandı.Çeşitli heyetler karaya ayak basmış bulunan Reisi Cumhuru büyük bir coşkunlukla karşılamışlardır.

Her tarafı bayraklarla donatılmış olan Rize bir bayram yeri haline döndü Reisicumhur hazretleri hükümet konağına ve bunu takiben belediyeye halk fıkrası ve kumandanlığa teşrif etti. Görüşmek için gelen heyetler de kurbanlar keserek kendilerine büyük sevgi gösterilerinde bulunmuşlardır. Geceleyin fener alayları düzenlenerek bu sevinç devam ettirilmiştir.

Reisicumhur ayrıca bir hoca heyetini de kabul etmiştir. Bu heyet sunmuş oldukları dilekçede kapatılmış bulunan medreselerin açılmasını arz etmişlerdir.Gazi Paşa Hazretleri memleket ve millet için nelerin tehlikeli olacağını ihtar ederek bu heyete özet olarak aşağıdaki sözleri söylemiştir.: "Mektep istemiyorsunuz halbuki millet onu istiyor bırakınız artık bu zavallı millet bu evladı memleket yetişsin medreseler açılmayacaktır millete mektep lazımdır." Gazinin bu açıklamaları "Bravo" sesleri ile alkışlanmıştır.

17 Eylül 1924 tarihinde Atatürk'ün Rize'ye teşrif ettiklerinde misafir kaldığı ev bu gün Atatürk Müzesi olarak halkın ziyaretine açıktır.

NÜFUS VE ÖNEMLİ GÜNLER

Rize'de nüfusun dağılışını belirleyen temel faktör yer şekilleridir. Yerleşmeye elverişli düz alanların az bulunması, yerleşme merkezlerinin sahil şeridinden ve akarsu vadilerinde kurulmasını zorunlu kılmıştır. Nitekim merkez ilçe de dahil olmak üzere 12 ilçenin 6 tanesi sahil şeridinde, diğer ilçelerin tamamı ve köylerin önemli bir kısmı da akarsuların taraça düzlüklerinde kurulmuştur.

Ayrıca içerilere doğru engebenin çok artması iç bölgenin tenha olmasına yol açmıştır. Bunun sonucu olarak ortalama 86 olan nüfus yoğunluğu sahil şeridinde 100'ü geçmektedir. Bir başka deyişle Rize'nin sahil şeridi Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yerleri arasında olduğu gibi ortalama nüfus yoğunluğu bile Türkiye ortalamasının (69) çok üzerindedir.

Yüzölçümü: 3.920 km²  
Denize Uzaklığı=
0

Nüfus:324.152 (2012)  
Rakım(Deniz Seviyesinden yüksekliği):
6 mt

İl Trafik No: 53  ve Telefon Kodu: +90 464
İlçeler: Rize (merkez), Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar
Turistik yerler: Andon ve Çamlık orman içi dinlenme yerleri , Ayder , Cimil , Çat , Başhemşin , Ovit ve Palovit yaylaları , Ayder kaplıcası , Andon ve Şimşirli içmeleri , Rize , Çayeli ve Pazar (kızkulesi ) kaleleri , Kale- i Bala , İslam Paşa , Gülbahar ve Cafer Paşa camileri
Komşuları: Bayburt, Erzurum, Artvin, Trabzon

İl Kültür Müdürlüğü
Tel: (464) 213 04 26 - 213 04 28
Faks: (464) 213 04 28

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü
Özel İdare Tesisleri Müftü Mah./RİZE
Tel: (0 464) 213 06 34
Faks: (0 464) 213 04 28

Müzeler
Rize Müzesi, Adres: Rize Tel: (464) 214 02 35
Etnografya Müzesi, Adres: Müftü Mah. Kirazlık Sok. No:2 - Rize,Tel: (464) 213 04 29

Rize İlçeleri Nüfus Listesi:
İlçe Adı: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2000 1990 1985 1980 1975 1970 1965

ARDEŞEN

Toplam:

40.181

40.624

39.660

39.417

39.001

38.524

58.499

39.761

36.308

31.996

29.721

26.463

22.864

Erkek:

19.872

20.055

19.509

19.441

19.183

18.972

30.345

19.509

17.584

14.860

14.234

12.266

10.366

Kadın:

20.309

20.569

20.151

19.976

19.818

19.552

28.154

20.252

18.724

17.136

15.487

14.197

12.498

İlçe Merkezi:

30.489

31.132

26.836

27.330

24.965

26.762

45.392

17.340

13.403

9.582

7.980

6.550

5.488

Köy:

9.692

9.492

12.824

12.087

14.036

11.762

13.107

22.421

22.905

22.414

21.741

19.913

17.376

ÇAMLIHEMŞİN

Toplam:

5.901

6.016

6225

6.365

6.747

6.023

8.237

10.566

10.888

10.858

10.908

10.421

10.726

Erkek:

2.928

2.979

3044

3.111

3.276

2.910

3.859

4.928

4.929

4.884

5.073

4.700

4.602

Kadın:

2.973

3.037

3181

3.254

3.471

3.113

4.378

5.638

5.959

5.974

5.835

5.721

6.124

İlçe Merkezi:

1.273

1.313

1326

1.430

1.457

877

2.354

2.829

2.415

1.614

1.501

1.903

2.300

Köy:

4.628

4.703

4899

4.935

5.290

5.146

5.883

7.737

8.473

9.244

9.407

8.518

8.426

ÇAYELİ

Toplam:

41.081

40.897

41.250

41.333

42.282

42.109

51.816

51.751

58.782

58.014

54.480

51.961

45.344

Erkek:

20.253

20.110

20.292

20.327

21.029

20.851

25.519

24.091

28.730

27.704

26.676

24.666

20.974

Kadın:

20.828

20.787

20.958

21.006

21.253

21.258

26.297

27.660

30.052

30.310

27.804

27.295

24.370

İlçe Merkezi:

29.426

28.857

22.995

22.613

22.502

25.205

22.546

14.947

16.561

14.926

13.480

12.915

11.496

Köy:

11.655

12.040

18.255

18.720

19.780

16.904

29.270

36.804

42.221

43.088

41.000

39.046

33.848

DEREPAZARI

Toplam:

6.969

7.244

41.250

7.937

8.660

7.651

10.239

10.381

58.782

58.014

54.480

51.961

45.344

Erkek:

3.429

3.529

20.292

3.868

4.238

3.732

5.036

4.819

28.730

27.704

26.676

24.666

20.974

Kadın:

3.540

3.715

20.958

4.069

4.422

3.919

5.203

5.562

30.052

30.310

27.804

27.295

24.370

İlçe Merkezi:

3.677

3.652

22.995

4.186

4.687

4.273

6.172

4.240

16.561

14.926

13.480

12.915

11.496

Köy:

3.292

3.592

18.255

3.751

3.973

3.378

4.067

6.141

42.221

43.088

41.000

39.046

33.848

FINDIKLI

Toplam:

15.666

15.707

41.250

16.037

15.801

15.556

16.740

16.129

16.194

15.773

15.214

14.085

13.771

Erkek:

7.720

7.676

20.292

7.844

7.770

7.644

8.298

8.021

7.931

7.751

7.719

6.991

6.667

Kadın:

7.946

8.031

20.958

8.193

8.031

7.912

8.442

8.108

8.263

8.022

7.495

7.094

7.104

İlçe Merkezi:

10.779

9.843

22.995

10.066

9.803

9.909

11.043

7.022

6.102

5.463

5.008

4.120

3.928

Köy:

4.887

5.864

18.255

5.971

5.998

5.647

5.697

9.107

10.092

10.310

10.206

9.965

9.843

GÜNEYSU

Toplam:

12.541

12.366

12.874

13.102

13.585

12.616

16.522

19.558

16.194

15.773

15.214

14.085

13.771

Erkek:

6.186

6.035

6.311

6.459

6.697

6.200

7.953

9.104

7.931

7.751

7.719

6.991

6.667

Kadın:

6.355

6.331

6.563

6.643

6.888

6.416

8.569

10.454

8.263

8.022

7.495

7.094

7.104

İlçe Merkezi:

5.239

4.153

4.090

4.022

4.031

4.442

4.914

3.178

6.102

5.463

5.008

4.120

3.928

Köy:

7.302

8.213

4.090

9.080

9.554

8.174

11.608

16.380

10.092

10.310

10.206

9.965

9.843

HEMŞİN

Toplam:

2.022

12.366

2212

2.320

2.474

2.342

4.435

5.102

5458

6431

6130

6514

6124

Erkek:

963

6.035

1046

1.102

1.172

1.119

2.143

2.336

2321

2845

2701

2751

2481

Kadın:

1.059

6.331

1166

1.218

1.302

1.223

2.292

2.766

3137

3586

3429

3763

3643

İlçe Merkezi:

1.235

4.153

1386

1.471

1.570

1.580

3.262

3.018

 

 

 

 

 

Köy:

787

8.213

826

849

904

762

1.173

2.084

 

 

 

 

 

İKİZDERE

Toplam:

5.379

5.548

5.759

6.122

6.504

6.034

10.710

15.295

16.401

16.932

18.269

19.210

20.157

Erkek:

2.772

2.824

2.918

3.139

3.331

2.993

5.155

7.305

7.533

7.480

8.578

8.265

8.604

Kadın:

2.607

2.724

2.841

2.983

3.173

3.041

5.555

7.990

8.868

9.452

9.691

10.945

11.553

İlçe Merkezi:

2.509

2.575

1708

1.813

1.881

2.109

2.384

3.643

2.419

2.363

2.389

2.770

2.654

Köy:

2.870

2.973

4.051

4.309

4.623

3.925

8.326

11.652

13.982

14.569

15.880

16.440

17.503

İYİDERE

Toplam:

7.602

7.884

5.759

8.660

8.944

8.663

10.074

11.445

16.401

16.932

18.269

19.210

20.157

Erkek:

3.676

3.784

2.918

4.202

4.333

4.190

4.832

5.361

7.533

7.480

8.578

8.265

8.604

Kadın:

3.926

4.100

2.841

4.458

4.611

4.473

5.242

6.084

8.868

9.452

9.691

10.945

11.553

İlçe Merkezi:

4.603

4.742

1708

4.767

4.887

4.904

5.466

5.791

2.419

2.363

2.389

2.770

2.654

Köy:

2.999

3.142

4.051

3.893

4.057

3.759

4.608

5.654

13.982

14.569

15.880

16.440

17.503

KALKANDERE

Toplam:

11.062

10.850

12225

12.821

13.086

12.712

19.131

21.978

25.430

25.276

22.669

20.492

17.187

Erkek:

5.745

5.278

5933

6.305

6.464

6.240

9.193

9.983

11.493

11.816

10.894

9.435

7.676

Kadın:

5.317

5.572

6292

6.516

6.622

6.472

9.938

11.995

13.937

13.460

11.775

11.057

9.511

İlçe Merkezi:

7.000

6.573

5702

6.040

6.095

5.670

8.886

8.263

9.107

8.591

7.450

6.237

4.840

Köy:

4.062

4.277

6523

6.781

6.991

7.042

10.245

13.715

16.323

16.685

15.219

14.255

12.347

MERKEZ

Toplam:

11.062

10.850

12225

12.821

13.086

12.712

19.131

21.978

25.430

25.276

22.669

20.492

17.187

Erkek:

5.745

5.278

5933

6.305

6.464

6.240

9.193

9.983

11.493

11.816

10.894

9.435

7.676

Kadın:

5.317

5.572

6292

6.516

6.622

6.472

9.938

11.995

13.937

13.460

11.775

11.057

9.511

İlçe Merkezi:

7.000

6.573

5702

6.040

6.095

5.670

8.886

8.263

9.107

8.591

7.450

6.237

4.840

Köy:

4.062

4.277

6523

6.781

6.991

7.042

10.245

13.715

16.323

16.685

15.219

14.255

12.347

PAZAR

Toplam:

28.559

10.850

12225

30.307

30.203

30.764

32.215

37.241

47.101

47.950

44.717

43.981

37.474

Erkek:

13.850

5.278

5933

14.746

14.703

14.924

15.448

16.967

21.662

22.232

21.376

19.881

16.529

Kadın:

14.709

5.572

6292

15.561

15.500

15.840

16.767

20.274

25.439

25.718

23.341

24.100

20.945

İlçe Merkezi:

15.892

6.573

5702

15.328

15.922

16.636

14.682

11.068

11.140

10.206

8.856

7.687

5.859

Köy:

12.667

4.277

6523

14.979

14.281

14.128

17.533

26.173

35.961

37.744

35.861

36.294

31.615

ŞENLİKLER & FESTİVALLER ve ÖNEMLİ GÜNLER

Mahalli Kutlama Adı : Rize Çay ve Turizm Festivali
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Rize - Merkez
Başladığı İlk Tarih : 1978
Kutlama Tarihi : Haziranın 3. haftası ,Süre : 3 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Pazar Kültür Sanat ve Spor Festivali
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Pazar
Kutlama Tarihi : 1 - 30 Ağustos ,Süre : 1 ay

Mahalli Kutlama Adı : Geleneksel Boğa Güreşleri
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Çamlıhemşin
Başladığı İlk Tarih : 1995
Kutlama Tarihi : 20 Haziran ,Süre : 1 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Yeşil Altın Gümüş Deniz
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Fındıklı
Başladığı İlk Tarih : 1980
Kutlama Tarihi : Ağustosun 4. Haftası ,Süre : 2 Gün

Mahalli Kutlama Adı : 4. Çayeli Kültür ve Sanat Festivali
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Çayeli
Kutlama Tarihi : 27 - 29 Ağustos ,Süre : 3 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Atmaca 53
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Ardeşen
Başladığı İlk Tarih : 1990
Kutlama Tarihi : 2 - 4 Eylül ,Süre : 3 Gün

Mahalli Kutlama Adı : 3. Hemşin Bal, Kültür ve Turizm Şenlikleri
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Hemşin
Kutlama Tarihi : 12 - 13 Ağustos ,Süre : 2 Gün

Mahalli Kutlama Adı : İkizdere Güneyce Varda Yayla Şenliği
Kutlamanın Yapıldığı Yer : İkizdere
Başladığı İlk Tarih : 1993
Kutlama Tarihi : Ağustosun 3. Haftası ,Süre : 2 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Anzer Balı Şenlikleri
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Anzer
Başladığı İlk Tarih : 1993
Kutlama Tarihi : Ağustosun 4. Haftası Süre : 2 Gün

Mahalli Kutlama Adı : İyidere Deniz Şenlikleri
Kutlamanın Yapıldığı Yer : İyidere
Kutlama Tarihi : 8 - 10 Temmuz ,Süre : 3 Gün
Dünya Rizeliler Günü:
Başladığı İlk Tarih : 2007
Kutlama Tarihi : 25-26 Ağustos Süre : 2 Gün

Mahalli Kutlama Günleri:
Atatürk'ün Rize'ye Gelişi,Rize 17 Eylül

Mahalli Kutlama Adı : Dağcılık ve Turizm Şenliği
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Çamlıhemşin
Kutlama Tarihi : Temmuzun 2. Haftası

Mahalli Kutlama Adı : Han Düzü Yayla Şenlikleri
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Güneysu
Kutlama Tarihi : 15 Ağustos ,Süre : 1 Gün

KURTULUŞ GÜNLERİ

Mahalli Kutlama Adı : Rize'nin Kurtuluşu
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Rize - Merkez
Başladığı İlk Tarih : 1918
Kutlama Tarihi : 2 Mart
Süre : 1 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Çayeli'nin Kurtuluşu
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Çayeli
Başladığı İlk Tarih : 1918
Kutlama Tarihi : 9 Mart
Süre : 1 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Pazar'ın Kurtuluşu
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Pazar
Başladığı İlk Tarih : 1918
Kutlama Tarihi : 10 Mart
Süre : 1 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Ardeşen'in Kurtuluşu
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Ardeşen
Başladığı İlk Tarih : 1918
Kutlama Tarihi : 10 Mart
Süre : 1 Gün

Mahalli Kutlama Adı : Fındıklı'nın Kurtuluşu
Kutlamanın Yapıldığı Yer : Fındıklı
Başladığı İlk Tarih : 1918
Kutlama Tarihi : 11 Mart
Süre : 1 Gün

Tarihi Eserler

Rize ve ilçelerindeki tarihi eserler; kale, cami, köprü, ev, çeşme ve benzeri eserlerdir. Aşağıda, bunların tarihi ve turistik açıdan önemli olanları hakkında kısa bilgi bulacaksınız:

        Rize Kalesi: Şehir merkezinin güney batısında yer alır. İç Kale ve Aşağı Kale'den meydana gelmektedir. Yoğun yerleşim sebebiyle Aşağı Kale tamamen yok olmuş, batı tarafında bazı sur parçaları günümüze gelebilmiştir. İç Kale ise ziyarete açık olduğu gibi, dinlenme yeri olarak da tanzim edilmiştir ve iyi bir Rize manzarasına sahiptir.

        Bozuk Kale: İl merkezinin 10 km doğusunda Gündoğdu mevkiinde aynı adla anılan derenin kenarında yer alır. Denizden 30 metre yükseklikte kurulmuş küçük bir gözetleme kulesidir.

        İskender Cafer Paşa Camii: İslam Paşa Mahallesinde geniş bir hazire içinde İslam Paşa veya Kurşunlu Camii olarak da anılmaktadır. H.978/M.1570 yılında İskender Cafer Paşa tarafından yaptırılmıştır.

        Cami ahşap bir son cemaat mahalli, taş duvarlı ve kubbe ile örtülü bir harim kısmından meydana gelmektedir. Caminin duvarları moloz taşlarla örülmüştür. Harimin kuzey batı köşesinden minareye çıkılmaktadır.

        Küçük Gülbahar Sultan Camii: İlk yapı 16.yüzyıla, Yavuz Sultan Selim'in eşi Gülbahar Sultan'a atfedilmiştir. Eski cami harap olunca 1956 yılında biraz kuzeye kaydırılarak yenilenmiştir.

        Rize Atatürk Müzesi (Mataracı Mehmet Efendi Evi): Müftü Mahallesi 127.sokakta yer alır. Kuzeyinde geniş bir bahçesi olan ev 20.yüzyılın başlarında yapılmıştır. İç sofalı planlı üç katlıdır. İkinci katta, kuzeydoğudaki oda Atatürk'ün kaldığı odadır. Ulu Önder Atatürk 17 Eylül 1924 yılında Rize'yi ziyaret ettiği sırada Mataracı Mehmet Efendi'nin evinde misafir edilmiş ve bu odada kalmıştır.

        Eski Rize Evleri: Şehir merkezinde çok az sayıda eski ev koruma altına alınmıştır. Bunların da iki üç adedi korunup yaşatılmaktadır. Rize evlerinin yapımında geleneksel yapı malzemeleri ve teknikleri kullanılmıştır. Yığma taş ve dolma göz tekniğinde yapılmış duvarlar, dört yana eğimli kiremitle kaplı çatılara sahiptir.

        Bu evlerin en eskilerinden biri Tuzcuoğullarının evidir. 18 yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ev üç katlı olarak yapılmış, mabeynli bir evdir. İçerisinde çok sayıda oda, tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Evin dışında bir mutfak ve konak hamamı da yer almaktadır. Eski vilayet yakınında iki eski ev Kültür Bakanlığı tarafından alınarak restore edilmiş ve Rize müzesi olarak kullanılmaktadır. Bunlar, 19.yüzyıl sonrasında yapılmış üç katlı mabeynli evlerdir.

        Rize merkezde bunlardan başka; Büyük Gülbahar Sultan Camii, Kale Camii (ilk yapılışı 1658, yenilenmiş), Orta Cami (ilk yapı 1737, bugünkü cami 1941), Müftü Mahallesi Camii(ilk cami 1785,bugünkü cami 1965, Reşadiye Camii (ilk cami 1671, bugünkü cami 1962), Camiönü Camii (ilk cami 1698, bugünkü cami 1949), Değirmendere Camii (ilk cami1786, bugünkü cami 1950), Taşçıoğlu Camii (ilk cami 1718, bugünkü cami 1979), Şeyh Camii(ilk cami 1711, bugünkü cami 1965), Merkez Uzunkaya Köyü Camii (19.yy.), Şehitler Çeşmesi (1917) ve bir kısım Kütüphaneler mevcuttur.

        Zil Kale: Çamlıhemşin ilçesinde bulunan bölgenin en dikkate değer eserlerinden biridir. İlçe merkezinin 15 km güneyinde Fırtına Deresinin batı yamaçları üzerinde kurulmuştur. Kalenin üzerinde inşa edildiği sarp kaya kütlesi, denizden 750 metre, dere yatağından ise yaklaşık 100 metre yüksektir.

        Kale, dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelmektedir. Dış kalenin kapısına kuzey batı yönündeki patika bir yolla ulaşılır. Kuzeydeki kapının söğe taşları sökülmüştür. Bir teras yardımıyla orta sular seviyesine çıkılır ve ikinci bir kapı ile kale içerisine girilir.

        Orta kale içerisinde üç önemli yapı bulunmaktadır. Bunlar muhafız binası, şapel ve başkuledir. Kulenin dört katlı olduğu duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır. İçerisinde ince bir bölüntü duvarı ve dolgu toprak vardır. Duvarlar üzerinde doğu yönünde kemerli pencereler, diğer taraflarda mazgal delikleri bulunmaktadır. Kulenin üstünün dendanlı bir teras şeklinde olduğu belirlenmiştir. Duvarlar içerisinde dikey uzanan boru yuvaları belki de kapanmış sarnıçlara su akıtıyordu.

        Kalenin kesin yapılış tarihini belirtecek veriler yoktur, 14., 15. Yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Bölgenin ilk çağları gibi orta çağları da karanlıktır.

        Kale-i Bala (Yukarı Kale): Çamlıhemşin ilçesine 40 km mesafede Hisarcık köyü sınırları içerisinde Fırtına Deresinin kaynaklarına hakim bir noktada kurulmuştur. Kaynaklarda geçen bir diğer adı da Varoş Kale'dir.

        Kalenin kurulduğu yer ve duvar işçiliği bakımından Zil Kale ile ilişkisi açıktır. Zil Kale ile aynı tarihlerde yapılmış olma ihtimali kuvvetlidir.

       Şenyuva Köprüsü: Eski adıyla Cinciva Köprüsü, bölgenin yaygın taş köprülerinden biridir. Tek bir kemerle Fırtına Deresi geçilmiştir. Köyün yaşlıları H.1111/M.1699 tarihli bir kitabesinin 1946 yılındaki bir selde kaybolduğunu kaydederler. Eğer bu doğru ise, yapı bölgedeki en eski köprülerden birisidir.

        Çamlıhemşindeki diğer eserler ise; Şenköy Camii 1900), Aşağı Çamlıca Köyü Camii ve Köprüköy Köprüsü(19.yy.)'dür.

        Ekşioğlu Camii: Ardeşen ilçe merkezinde, Çiftekavak mahallesinde yer alır. İlk cami Ekşioğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından inşa edilmiş, bu yapı H.1286/M.1869 tarihinde yenilenmiştir. Daha sonra da bazı ilave ve yenilemeler yapılmıştır.

        Seslikaya Köyü Camii: Ardeşen ilçesi Seslikaya Köyü merkezinde yer alan Cami 1801 yılında yapılmış, bölgenin ahşap süslemeli camilerinin güzel bir örneğidir. Son yıllarda Camiye bir minare eklenmiştir.

        Ardeşen'de bunlardan başka Seslikaya Süleyman Dede Türbesi (1845), Tunca Köyü Camii (1909), Yukarı Durak Camii (1743), Işıklı Camii (1887) gibi eserler mevcuttur.

        Cafer Paşa Camii: Çayeli ilçesi Cafer Paşa mevkiinde, denize hakim bir teras üzerinde, eski bir mezarlığın yanında yer alır. 1467 yılında yaptırılan cami onarımlarla günümüze gelmiştir. Cami, kareye yakın dikdörtgen planlı bir harimden meydana gelmektedir ve moloz taş duvarlı olup kiremit kaplı kırma çatıya sahiptir.

        Ormancık Camii: Çayeli ilçesi Ormancık Köyünde, Mahmutlu ve Geyik Mahalleleri arasında yer alır. Bölgenin geleneksel ahşap yığma duvarlı, kırma çatılı camilerinden biridir. 1826 yılında yaptırılmıştır. Caminin eskiden medrese olarak kullanılan bir zemin katı bulunmaktadır.

        Esas cami, bir giriş bölümü ve harim kısmından meydana gelmektedir. Caminin ahşap oyma olarak oya gibi süslendiğini görüyoruz. Ahşap süslemeler kapı, minber, mihrap ve mahfil üzerinde yoğunlaşmıştır.

        Çayeli'nde bunlardan başka Buzlupınar Köyünde bir tarihi köprü bulunmaktadır.

        Fındıklı Merkez Camii: Fındıklı ilçe merkezinde bulunan cami; bir son cemaat yeri ve dikdörtgen planlı harim kısmından oluşan kırma çatılı bir yapıdır. İlk caminin 18.yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

        Fındıklı Evleri: Fındıklı'da Çağlayan Mustafa Hacaloğlu evi, 1849'da yapılmış Hurşit Bey evi gibi tarihi evler vardır.

        Bunlardan başka Fındıklı'da Çağlayan Köprüsü ve Meyveli Köyü Camii (1871) tarihi önemi olan eserlerdir.

         Kız Kalesi: Pazar ilçe merkezinin batısında küçük bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Kayalık bir zemin üzerinde bulunan kalenin kara ile bağlantısı kesilmiştir.

        Yaklaşık 7x7 metre ebadındaki kalenin duvarlarında muntazam taş işçiliği görülür. Giriş kapısı batıdadır ve güney surları yıkılmıştır. Kız Kalesi'ni kimin yaptığı bilinmemekte, 13-14. Yüzyıllarda Trabzon devleti zamanında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kale, Osmanlı döneminde onarılarak kullanılmıştır.

        Güneysu'da Kıbledağ Camii (1862) ve Kiremit Köyü Aşağı Mahalle Camii (19.yy.), Hemşin'de Baltacılı Camii (1791) ve Bilen Köy Camii(ilk yapım 18.yy., bugünkü yapı 1894), İkizdere'de Çamlık Köyü Merkez Camii (19.yy.) ve Şimşirli Köyü Camii (1857), Güneyce'de Güneyce Hacı Şeyh Camii (1887) ve Güneyce Köprüsü (1901), Kalkandere'de Zıvane Köprüsü Camii (1834), Pazar'da Cihar Kale ile Yücehisar Camii (1799) önemli eserlerdir.

         Termal Turizmi

         Ayder Kaplıcası: Ayder Yaylası'nda bulunan ve suyun tabii olarak 50° C sıcaklıkta bulunduğu bir kaplıcadır. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği söylenen kaplıca için Özel İdare tarafından tesis yaptırılmıştır.

        Andon Ilıcası: Rize'ye 20 km uzaklıkta bulunan Andon içmelerinin suyu renksiz, kokusuz ve berraktır. Günübirlik gezi ve turlar için elverişli bir yerdir. Buradaki suyun böbrek hastalarına iyi geldiği söylenmektedir.

        Cimil Ilıcası: İkizdere ilçesinin cimil yaylasındadır. Özellikle bel ağrılarına, romatizma hastalıklarına, mafsal tutukluklarına ve mide ağrısına iyi gelmektedir.

        Dağ ve Nehir Sporları

        Trekking: Kaçkar Dağları ve Verçenik Tepesi yürüyüş ve dağcılık için çok önemli imkanlar sunmaktadırlar. Bu dağlardaki flora ve fauna da kendine has özellikler gösterir.

         Rafting: Çamlıhemşin'den Ardeşen'e doğru akıp denize dökülen Fırtına Deresi rafting için önemli imkanlar sunmaktadır. Artvin ilindeki Çoruh nehri ile birlikte Fırtına Deresi, Doğu Karadeniz'in bir rafting merkezi olması için yeterli imkanları sağlamaktadırlar.

        Kano: Rize derelerinde, özellikle Fırtına Deresi ve İyidere'de karların eridiği zamanlarda kano sporu yapılmaktadır.

         Yat Turizmi

        Karadeniz'in mavisi ile kıyının harika yeşilini aynı anda sunan sahiller, tekne gezintisi ve mavi tur için çok idealdir. Rize'de inşaatına başlanan Yat Limanı bu konudaki eksikliği giderecek ve yat turizmi sevenlerin önüne yeni imkanlar açacaktır.

Yerleşim ve Geleneksel Mimari

Yerleşim Türü
Rize’de yerleşim bütün Karadeniz’de olduğu gibi dağınıktır. Maksat; arazide gidiş geliş zor olduğundan,  mümkün olduğunca mesafeyi azaltmak yani araziye yakın olmaktır. Bu nedenle  evler arazinin üstüne kurulmuştur. 

Rize dik yamaçlı vadileri,doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri,zümrüt yeşili yaylaları,tarihi kemer köprüleri ve kaleleri,çoşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir. kano, deltaplan, dağ,kayak,terkking gibi bir dizi hobi turizm etkinliğine uygun doğaya güvenilir ve içtenlikli bir ortama sahiptir.

Doğuda Artvin, Güneyde Erzurum ve Bayburt, Batıda Trabzon ve Kuzeyde Karadeniz ile sınırlı olan rize çok engebeli olan bir arazi yapısına sahiptir.deniz kenarlarındaki dar vadi ağızları hemen hemen hiç yoktur. Yüksek rakımlı tepeler arasındaki en yüksek nokta olan Kaçkar (3932 m) yaz kış kar tutar.Kaçkar dağının doğal yapısı bir çok kış sporu yanında trekking ve dağcılık için de topografyaya sahiptir. Dağ kayağı için Kaçkarlar doğal bir pist görünümündedir.

Rize ili toprakları Kuzey Anadolu kıyı dağlarının yüksek kesimlerinden doğarak Karadeniz'e dökülen irili ufaklı bir çok akarsu ile bölünür.En önemlileri Fındıklı deresi, Büyükdere,Pazar Deresi,Karadere,İyidere ve Fırtına Deresi'dir.Bu dereler çeşitli yerlerde,şelalerle süslenir, Alabalık cinsinin en iyileri bu derelerde yetişir.Rize'deki göller,dağların yüksek kesimlerinde buzulların aşındırması neticesinde oluşmuş buzul göllerdir.bu göller Çamlıhemşin ve İkizdere'nin sahip olduğu doğa harikalarıdır

Konut:
Ev yapımında taş ve ağaç kullanılmaktadır. Aile imkanlarına göre değişmekle birlikte genelde evler iki  katlıdır. Alt kat taş üstü ahşap ve yerli kiremitle örtülüdür. Burada nemden kurtulmak  için en iyi malzemeye yapı türü seçilmiş durumdadır. Zemin taşla örüldükten sonra üst kısım “dolma taş” da denen bir teknikle  ağaç ve taş birlikte kullanılarak örülür. Dıştan sıvasız olmakla birlikte içten sıvalı ve tahta  kaplıdır. Kullanılan ağaç bu bölgeye en dayanıklı olan kestane ağacıdır. 

Zemin kat depo veya ahır olarak  kullanılabilir. Üst kat ilk giriş ocağın bulunduğu mutfaktır. Yiyecekler burada bulunan ocakta hazırlanır, zemin  topraktır. 

Buradan diğer odalara açılan salona geçilir. Yatak veya misafir odalarına dışarıdan bir  başka giriş daha vardır. Kimi konaklarda tekrar bir üst kat ve yatak odaları vardır. Oda içleri çok güzel düzenleme ve  süslemeyle göz alıcıdır.

<< SERENDER (NAYLA)

Nayla yada serender denilen ve mısır ambarı olarak kullanılan küçük yapılar eski evlerin vazgeçilmez komşularıydılar. Her evin yanında görülen küçük, zarif, ahşap yapılar, eski mimarinin en güzel mümessilleri ve ağaç oyma bölümleri ile, en güzel ağaç oyma eserleri idiler.

Serenderlerin mimari güzelliklerini ve zarafetlerini bir tarafa bırakarak işlevlerine bakalım. Esas maksat, o dönemin ekmek hammaddesi olan mısırı kurutmak ve saklamaktı. Mısırdan başka ceviz ,fındık, hurma ve fasulye de naylalarda kurutulurdu. Bunların çürümeden kuruyabilmesi için naylalar karşıdan karşıya rüzgâr geçecek şekilde yapılmışlardır. Ahşaptan kafes biçiminde delikli olarak yapılan naylanın bir veya iki çeperi içeriye devamlı hava girmesine sebep olur ve kurutma işlemini yerine getirir.Dört direk üzerine kurulan naylanın altı tamamen boştur. Dört adet direk üzerinde birer yuvarlak ağaç tekerlek bulunur ve onların üzerine de nayla yerleştirilmiştir. Bu ağaç tekerleklerin sebebi naylaya fare ve diğer zararlıların çıkmasını engellemek içindir. Yine aynı sebeple sabit bir merdivenleri de yoktur. Naylaya çıkılacağı zaman portatif merdiven getirilerek, naylanın merdiven dayamak için özel olarak bırakılan çıkıntısına dayandırılır ve öylece yukarıya çıkılır.

 

RİZE'DE EĞİTİM

OKUL Öncesi Eğitim
Okul  öncesi eğitim, kreşlerle başlatılabilir. İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğü  yönetiminde çok sayıda kreş bulunmaktadır.
İlköğretim
1997-1998  eğitim-öğretim yılına kadar ilköğretim iki kademeden oluşmakta idi. İlköğretimin birinci  kademesi  ilkokul adı altında örgütlenmişti. 5 yıllık olan bu süre zorunlu idi. 5 yılı bitirenlere ilkokul diploması  veriliyordu. İlköğretimin 3 yıllık olan ikinci kademesi zorunlu değildi. Bunlara ortaokul öğrencileri  deniyor ve bu  okulları bitirenlere ortaokul diploması veriliyordu.
Özel Eğitim:
İşitme Engelliler Okulu
1981-1982 öğretim yılında açılan Çaykent İşitme Engelliler Okulu, yatılı olup çevre illerin çocuklarına da hizmet  vermektedir. Bu okula 1987-1988 öğretim yılında orta sanat bölümü ilave edilmiştir.
Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitimi
Önemli bir ihtiyacı karşılayan eğitilebilir çocuklar özel eğitim sınıfı ilimizde ilk defa 1992-1993 eğitim ve  öğretim  yılında açılmıştır.
1992-1993 öğretim yılında açılan öğretilebilir çocuklar okulu , 22’si erkek, 27’si kız olmak üzere 49 öğrenci ile  öğretimine devam etmektedir.
Rize’de Okur-Yazarlık Durumu
1927’de okur-yazarlık  oranı %11 iken bu oran 1997’de %85’e ulaşmıştır. Rize genelinde erkeklerin %95’i kadınların  %70’i okuma yazma bilmektedir. Okur yazarlık oranı yaş grubuna göre ele alındığında durum daha  farklıdır. 14-44 yaş grubundaki  erkeklerin %98’i kadınların %86’sı okuma yazma öğrenmişken, 44 yaşın üzerindeki nüfusa erkeklerin  %12’si ve kadınların %60’ı okuma yazma bilmemektedir.
Halk Eğitimi
Halk  eğitim merkezi müdürlükleri, gerek köylerde gerekse kasaba ve şehirlerde her zaman ve her yerde, yaş cinsiyet  ve eğitim farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlarımıza hitap eder tarzda eğitim hizmeti vermektedir. Halk eğitim  faaliyetlerine katılanların amaçları çok ve değişik olabilir.

Recep Tayyıp Erdoğan Üniversitesi:
Yükseköğretim Genel Kurulunun 23/1/1996 gün ve 96.1.6 sayılı kararı ile kurulun K.T.Ü Fındıklı Meslek Yüksekokulu,  1998-1999 Fındıklı Meslek Yüksekokulu, 1998-1999 öğretim yılında Eğitim-Öğretime başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.

Üniversitemizin tarihi ve Rize ilindeki üniversite macerası 01 Mart 1976 tarihinde kurulmuş olan Rize Meslek Yüksekokulu’na kadar uzanmaktadır. 1976 ile başlayan Rize’deki Üniversite serüveni, 1992 yılında Üniversitemizin ve ilimizin ilk Fakülteleri olan Rize İlahiyat Fakültesi ile Rize Su Ürünleri Fakültesi’nin, 1996 yılında Fındıklı Meslek Yüksekokulu’nun ve 1997 yılında da Eğitim Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi’nin kurulması ile devam etmiş olup 2006 yılında Rize Üniversitesi’nin kurulması ile sonuçlanmıştır.

Rize Üniversitesi kuruluşunda KTÜ'ye bağlı iken kendisine devredilen Su Ürünleri, İlahiyat, Fen-Edebiyat, Eğitim Fakülteleri ile Fındıklı ve Rize Meslek Yüksek Okullarıyla (Teknik Bilimler Meslek ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak ikiye ayrılmıştır.) birlikte Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinden oluşmaktadır. Üniversitemiz mevcut haliyle 3 Enstitü, 13 Fakülte, 5 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 7 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 41 akademik birimden oluşmaktadır.Mevcut yapısıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Sağlık Bilimleri ağırlıklı bir üniversite durumundadır.

Üniversiteye Bağlı Yerleşkeler:

Hizmet Alanı Bulunduğu Yerleşke
Sosyal Bilimler Enstitüsü Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez/RİZE
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi Fener Mah. Merkez/RİZE
İlahiyat Fakültesi Paşakuyu Mah. Merkez/RİZE
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İslampaşa Mah. Merkez/RİZE
Tıp Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Fakültesi Yeni Pazar Mah. Çayeli/RİZE
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Pazar/RİZE
Pazar Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Fakültesi Derepazarı/RİZE
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Güneysu/RİZE
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atmeydanı Mah. Merkez/RİZE
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kavaklı Mah. Merkez/RİZE
Ardeşen Meslek Yüksekokulu Ardeşen/RİZE
Ardeşen Turizm Fakültesi
Fındıklı Meslek Yüksekokulu Fındıklı/RİZE
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu İyidere/RİZE