KALİTEMİZİ BELGELEDİK ISO9001:2008

Çaykur Hakkında Çaykur Resmi Web Sitesi

Çaykur İhale İlanları

Organizasyon Şeması Çay Çeşitleri ve Fiyatları

Türkiye'nin tarım politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini yükseltmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal ve ihraç etmek amacıyla teşkil edilmiş bir kuruluştur.

Çay üretimi ile ilgili ilk etkili çalışmalara 1937 yılında başlanmış, o yıl Sovyetler Birliği'nden Gürcistan kökenli 20 ton, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu ithal edilerek, hızlı bir şekilde çaylık tesisine gidilmiştir.

29 Mart 1940 yılında çıkartılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üretimi desteklenmiştir. Çıkartılan bir kararname ile Araklı'dan Sovyet sınırına kadar olan bölgede 30 bin dekarlık bir alan çay tarımı için ayrılmış, üreticiye Ziraat Bankası'ndan 5 yıl süreyle faizsiz kredi verilmiştir. Üretilmeye başlanan yaş çay yaprakları Zihni Derin tarafından kurulan atölyelerde işlenerek kuru çay elde edilmiş ve üretim giderek artmıştır.

1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası, Rize Fener Mahallesinde işletmeye açılmıştır. Daha sonra çıkarılan 5684, 6133 ve 6757 Sayılı Kanunlarla da çay üretimi teşvik edilmiş ve çay plantasyonları artırılmıştır.

1965 yılına gelindiğinde kuru çay üretimi iç tüketimi karşılayacak seviyeye ulaşmış, Türkiye çay ithalatçısı konumundan kurtulmuştur.

Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülen çay yetiştirme, alım, işleme ve satış işlemleri, sektörün gelişip büyümesi üzerine 440 Sayılı İktisadi Devlet Teşekülleri, Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Kanuna dayanılarak 1971 yılında çıkarılan 1497 Sayılı Kanunla kurulan "Çay Kurumu"na devredilmiştir.

1973 yılında fiilen faaliyete geçen Çay Kurumu, 1982 yılında 2929 Sayılı Kanunla "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü" (ÇAY - KUR) adı altında bir Kamu İktisadi Kuruluşuna dönüştürülmüştür. Bu Kanun 233 Sayılı KHK ile tadil edilmiştir.

19.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3092 Sayılı Çay Kanunu, çay tarımını, üretimini ve satışını serbest bırakmıştır. Aynı Kanunun 3. maddesiyle de 3788, 4223 ve 6133 Sayılı Kanunların çayla ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu İktisadi Kuruluşu (KIK) niteliğinde olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1994 yılında çıkartılan 4046 Sayılı "Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" 35. maddesi gereğince, İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsüne alınmıştır.

Çaykur, 2017 yılı kampanya dönemi itibariyle 46 Yaş Çay İşleme Fabrikası, 1 Çay Paketleme Fabrikası, 1 Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, 7 Pazarlama Bölge Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12.500 çalışanı ve 9.100 ton/gün yaş çay işleme kapasitesi ile Türkiye çay sektörünün en büyük ve lider kuruluşudur. Bu fabrikalardan; Hemşin, Kalecik ve Sabuncular Çay fabrikalarında organik çay üretimi gerçekleştirilmektedir. Organik Çay Fabrkalarının kapasitesi ise yaklaşık 610 ton/gün dür.

Bölgede üretilen yaş çay ürününün yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık %50-55'ı Çaykur tarafından satın alınmaktadır. Çaykur'un yurt içi kuru çay piyasasındaki pazar payı ise yaklaşık % 50-55 `dir.

İktisadi Devlet Teşekkülü olan Çaykur, Türkiye'nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek, işlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerini karşılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı işletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla merkezi Rize'de olmak üzere teşkil edilmiştir.

Üreticilerden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dış pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasın

Özel sektöre ait 200 civarındaki fabrika ve imalathane bulunmakta olup, toplam kapasitesi yaklaşık 10.000 ton / gündür.

ÇAY Deyince akla gelen isim...!

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve LOJMANLARI-RİZE

İçilebilecek çay yapımına uygun olarak bilinen Camellia cinsine ait türlerin yalnızca yaprak, tomurcuk ve bunlara bitişik sapkısımlarından teknolojiye uygun işlemlerle Siyah Çay elde edilmektedir.

ÇAYKUR fabrikalarında ağırlıklı olarak Ortodoks ve Kıvırma-Rotervan sistemi ile ,bir fabrikada ise Kıvırma-Rotervan ve CTC kombinasyonu ile siyah çay üretimi yapılmaktadır.

ÇAYKUR fabrikalarında üretilen siyah çayda Bahçeden pakete kadar olan süreç içerisinde Hiçbir Katkı maddesi kullanılmamaktadır.

CUMHURİYETİN 75. YIL ANISINA YAPTIRILAN ANIT

TARLADA ÇAY FİLİZLERİ

ÇAYKUR Karadeniz bölgesinin en büyük Teşekkülüdür. Toplam 202 bin üretici, 767.000 dekar Çaylık alanından yılda yaklaşık 700 bin ton yaş çay toplamakta ve bu çaylardan yaklaşık 130 bin ton kuru çay elde edilmektedir. Çaykur'un günlük üretim kapasitesi yaklaşık 6800 ton/gün'dur.

Yörenin Sembolleri haline gelen, Çay, Kemençe,Tulum, Peştemal , Rize bezi ve... HAMSİ

TEKEL VE ÇAYKUR DÖNEMİ YAŞÇAY FABRİKALARI - İNŞAATA BAŞLAMA VE İŞLETMEYE ALINMA YILARI
Sıra No Fabrika Adı İnşaata Başlama İşletmeye Açılış
1 Zihniderin 1938       (Atölye) 1947
2 Kirazlık 1985 (Modernize) 1951
3 Derepazarı 1980 (Modernize) 1955
4 Çayeli   1956
5 Gündoğdu   1957
6 Azaklı 1975 (Modernize) 1958
7 Musadağı 1975 (Modernize) 1958
8 Pazarköy 1976 (Modernize) 1958
9 Kendirli 1976 (Modernize) 1958
10 Çiftlik 1976 (Modernize) 1959
11 Eskipazar 1986 (Modernize) 1959
12 Tirebolu 1985 (Modernize) 1959
13 Büyükköy 1984 (Modernize) 1960
14 Veliköy 1985 (Modernize) 1960
15 Güneysu 1984 (Modernize)-2014 Kaldırıldı 1960
16 Taşlıdere 1984 (Modernize)-2015 kaldırıldı 1960
17 İyidere   1961
18 Arhavi   1963
19 Ortapazar   1963
20 Hopa   1965
21 Fındıklı   1965
22 Kalkandere   1965
23 Sürmene   1965
24 Salarha   1968
25 Ardeşen   1969
26 Of   1969
27 Aşıklar   1971
28 Ulucami   1972
29 Selimiye   1972
30 Bölümlü   1972
31 Pazar   1973
32 Araklı   1973
33 Sabuncular 1970 1974
34 Cumhuriyet 1970 1974
35 Camidağı 1970 1974
36 Kemalpaşa 1970 1975
37 Kalecik 1970 1975
38 Tersane 1976 1977
39 Hayrat 1978 1979
40 Çamlı 1979 1983
41 Melyat 1979 1983
42 Taşçılar 1979 1984
43 Muratlı 1979 1984 (2007)
44 Ambarlık 1979 1985
45 Karaca 1979 1985
46 Işıklı 1999 2000
47 Hemşin 2007 2009
48 Pazar Taşlıdere 2016 2017

Not: Biriz.biz den faydalanılmıştır.

Karadenizlilerin severek yediği ve sofrasından eksik etmediği Hamsinin çok çeşitli yemekleri vardır.

Hamsi tava, Hamsi Plavı, Hamsi Koli, Hamsi tatlısı, Hamsi Buğulama, Hamsi kızartma ......

Karadeniz Yemekleri Kısmında